افتخارات

پیش فرض مسابقات علمی مسابقات هنری مسابقات ورزشی ]چالش ریاضی کانگور99-98 مسابقات بین المللی99-98(imas) قبولی ورودی استعدادهای درخشان98-97 آزمون جهانی نخبگان مرحله استانی98-97 آزمون المپیاد ریاضی(نخبگان) کشوری99-98 افتخارآفرینی آزمون المپیادریاضی(نخبگان)جهانی 99-98

تیم بسکتبال دانشوران

کسب مقام سوم * اعضای تیم : کیانا فرهمند ، یسنا ایران پور ، فاطمه کهندل ، حلما موسوی ، دریا بها الدینی ، النا امیر خسروی ، روژان نخعی ، نیلوفر فرقانی ،کیانا ایرانمنش ،زهرا قاضی زاده ، مهر آسا گوهری ، یگانه رستمی *