خبرها و اعلان ها

دومین جلسه اولیا و مربیان

تاریخ: آذر 1398 فایل: دسته:

برگزاری دومین جلسه ماهانه دوره اول دبستان دانشوران در تاریخ98/9/11 از ساعت 15/30تا17 با حضور معلمین کلاس برگزار میشود