خبرها و اعلان ها

افتخار آفرینی دانشورانی ها در المپیاد ریاضی جهانی2

تاریخ: خرداد 1399 فایل: دسته:

با زهم افتخار دیگری از دانشورانی های عزیز ستایش سلاجقه دانش آموز پایه چهارم رتبه 7المپیاد ریاضی نخبگان را در جهان کسب کرد این افتخار را بین 153 نفر شرکت کننده در ایران و2625نفر شرکت کننده در جهان کسب کردند خردادماه99  ستایش جان به وجودت افتخار میکنیم