• دبستان غیر دولتی دانشوران
  • دبستان غیر دولتی دانشوران
  • دبستان غیر دولتی دانشوران

آخرین اطلاعیه ها

دارای رتبه ۱،درج یک در نظلام کشوری درجه بندی مدارس
دارای رتبه های برگزیده فرهنگی و ورزشی و هنری
طراحی فضای فیزیکی ساختمان ویژه مدارس ابتدایی با حیاط گسترده
استفاده از اساتید مجرب با همراهی تکنولوژهای روز
استعداد یابی دانش آموزان براساس تعریف هوش هفتگانه گارنر
تجهیز فضای آموزشی به دوربین مداربسته با کیفیت
برگزاری جشن ها و آیین های مناسبتی(مذهبی،سنتی،آموزشی و ...)